• Mindfullness trainer
  • Shiatsu therapeut
  • Fysiotherapeut

Praktijk voor lichaamsbewustwording Wanja Ligthart

Behandeling

Intake

Nadat er contact is geweest volgt er een intake gesprek. Dit intakegesprek kan achterwege worden gelaten als iemand heel duidelijk weet dat hij/zij een shiatsu behandeling wil ondergaan, gewoon ter ontspanning. Indien er echter een klachtgerichte behandeling gewenst wordt, dan is een intake gesprek van belang om samen te onderzoeken welke methodiek of combinatie van methodieken past bij de klachten.
Verder is er aandacht voor leefstijl, omdat dit onlosmakelijk verbonden is met het ontstaan en onderhouden van klachten. Bekeken wordt hoe de leefstijl tot klachten heeft kunnen leiden en hoe deze in de toekomst voorkomen kunnen worden. Daarbij het kan dan gaan over bewegingsgedrag, vermogen tot ontspannen, stressmanagement en voeding.

 

Tarief

Per behandeling van 45 minuten Euro 55,- (contant betalen).

Behandeling